posługa


posługa
1. podn. Oddać komuś ostatnią posługę «pochować zmarłego lub wziąć udział w jego pogrzebie»: Ostatnią posługę oddali Szczęsnemu koledzy z powstańczego oddziału (...). H. Krall, Taniec.
2. podn. Ostatnia posługa «pogrzeb»: Wierzący mają prawo do ostatniej posługi. Zakład karny ma w takich przypadkach obowiązek zapewnienia obecności duchownego. P. Pytlakowski, Czekając.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • posluga — pȍsluga ž <D L uzi> DEFINICIJA 1. najmljene osobe koje u kući, hotelu, ustanovi i sl. obavljaju jednostavnije poslove (čišćenje, pranje, posluživanje) 2. pružanje ugostiteljske usluge [posluga brza i točna]; podvorba, posluživanje 3. vojn.… …   Hrvatski jezični portal

  • posługa — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. posługaudze {{/stl 8}}{{stl 7}} wykonywanie jakichś obowiązków, służenie komuś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wykorzystywać kogoś do najniższych posług. Posługa chorym. Pełnić posługę biskupią.{{/stl 10}}{{stl 18}}ZOB.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • posługa — ż III, CMs. posługaudze; lm D. posługaug przestarz. «wykonywanie dla kogoś, za kogoś pracy, zwłaszcza domowej, wykonywanie czyichś poleceń, obsługiwanie kogoś» Pełnić posługi w jakimś domu. ◊ (dziś żywa) Oddać komuś ostatnią posługę «wziąć udział …   Słownik języka polskiego

  • ostatni — 1. podn. Do ostatniego tchnienia «do śmierci»: (...) dochowa wierności do ostatniego tchnienia... T. Parnicki, Orły. 2. Do ostatniej koszuli «do wyczerpania całych zasobów np. pieniężnych»: (...) to anioł nie człowiek, gdy ktoś w potrzebie,… …   Słownik frazeologiczny

  • lìvrīran — prid. 〈odr. ī〉 koji je odjeven u livreju [∼a posluga] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pòdvorba — ž 〈G mn ī〉 1. {{001f}}knjiš. jedno u nizu jela u okviru ručka ili večere; posluženje, jelo 2. {{001f}}arh. a. {{001f}}ljubazna udvornost b. {{001f}}arh. jez. knjiž. rij., {{c=1}}v. {{ref}}posluga{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sàraj — m pov. 1. {{001f}}arhit. svaka veća palača; dvor (sultana, vezira i drugih visokodostojanstvenika) 2. {{001f}}harem 3. {{001f}}meton. sultanova posluga, svita, straže i sl. ✧ {{001f}}tur. ← perz …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ùlaz — m 1. {{001f}}a. {{001f}}mjesto na koje se ulazi; vrata, opr. izlaz b. {{001f}}prilazni, granični dio teritorija, terena; pristup 2. {{001f}}ulazak 3. {{001f}}admin. stranica knjige ili rubrika u koju se unosi podatak prometa (novca, robe,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • oddać — 1. Oddać, co się komuś należy «być sprawiedliwym w stosunku do kogoś, potraktować kogoś w sposób odpowiedni»: Rozumiem, nie podoba się władzom, że wieś razem z księdzem oddaje, co się należy, pomordowanym? T. Bojarska, Świtanie. 2. podn. Oddać… …   Słownik frazeologiczny

  • oddawać — 1. Oddać, co się komuś należy «być sprawiedliwym w stosunku do kogoś, potraktować kogoś w sposób odpowiedni»: Rozumiem, nie podoba się władzom, że wieś razem z księdzem oddaje, co się należy, pomordowanym? T. Bojarska, Świtanie. 2. podn. Oddać… …   Słownik frazeologiczny